Měření a regulace energií a fyzikálních veličin (teplo, tlak, průtok, elektřina).